Ήρωες της γραφίδας

Η κατάκτηση της Ελευθερίας δεν επιτεύχθηκε μόνο με την ισχύ των όπλων. Σε αυτή συνεισέφεραν καίρια και οι «ήρωες της γραφίδας», που αξιοποίησαν την πραξιακή δύναμη του λόγου: με πολιτικά φυλλάδια εθνεγερτικού περιεχομένου, δοκίμια πατριωτικού χαρακτήρα και λογοτεχνικά έργα, οι Έλληνες λόγιοι, ιδίως της Διασποράς, έδωσαν τον δικό τους ωφέλιμο αγώνα για τη δικαίωση του αιτήματος των Ελλήνων για Ελευθερία.