Α. Κοραής, Παραινέσεις πολιτικαί προς τους Έλληνας

Α. Κοραής, Παραινέσεις πολιτικαί προς τους Έλληνας
Α. Κοραής, Παραινέσεις πολιτικαί προς τους Έλληνας

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Αδαμάντιος Κοραής
Τίτλος: Παραινέσεις Πολιτικαί Προς τους Έλληνας / Politische Ermahnungen an die Hellenen Ueberseßt von Johann Kaspar von Orelli
Σελίδα/-ες: 376-377, τίτλοι (ελληνικά & γερμανικά), 14-15, 54-55
Τόπος & Χρόνος: Ζυρίχη 1823
Εκδοτικός Οίκος: Ziegler und Söhnen
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής