Δ. Σολωμός, Ύμνος εις την ελευθερίαν – Μεσολόγγι

Δ. Σολωμός, Ύμνος εις την ελευθερίαν – Μεσολόγγι
Δ. Σολωμός, Ύμνος εις την ελευθερίαν – Μεσολόγγι

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Διονύσιος Σολωμός
Μεταφραστής: G. Grassetti
Τίτλος: Ύμνος εις την Ελευθερίαν / Inno alla Libertà
Σελίδα/-ες: 6-7, τίτλος
Τόπος & Χρόνος: Μεσολόγγι 1825
Εκδοτικός Οίκος: εκ της Τυπογραφίας Δ. Μεσθενέως
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής