Δ. Σολωμός, Ύμνος εις την ελευθερίαν – Παρίσι

Δ. Σολωμός, Ύμνος εις την ελευθερίαν – Παρίσι
Δ. Σολωμός, Ύμνος εις την ελευθερίαν – Παρίσι

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Διονύσιος Σολωμός
Μεταφραστής: Stanislas Julien
Τίτλος: Ύμνος εις την Ελευθερίαν. / Dithyrambe sur la Liberté
Σελίδα/-ες: 6-7, τίτλος
Τόπος & Χρόνος: Παρίσι 1825
Εκδοτικός Οίκος: Firmin Didot
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής