Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας

Τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, μία από τις εμβληματικότερες αρχειακές συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και βασική αναφορά για τη μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης, αποτέλεσαν την κύρια πηγή άντλησης τεκμηριωτικού υλικού για την Έκθεση «Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων,  2 αιώνες μετά».

Το εντυπωσιακό αυτό κειμενικό σώμα των 38 κωδίκων και 10.000 λυτών εγγράφων, χρονολογούμενων από την έναρξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας έως την εκλογή του πρώτου «βασιλέα της Ελλάδος» Όθωνος (1821-1832), προσφέρει στον επισκέπτη/στην επισκέπτρια τη μοναδική δυνατότητα να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό, το συλλογικό και το ατομικό, τη μακροϊστορία και τις μικροϊστορίες της Επανάστασης. Στα ιστορικά αυτά έγγραφα καταγράφεται με ενάργεια η συγκινητική προσπάθεια του επαναστατημένου έθνους των Ελλήνων να μεταβεί από το καθεστώς της δουλείας και του ετεροκαθορισμού στη συνθήκη της πολιτειότητας – διαδρομή καθόλου αυτονόητη, ευθεία ή αναίμακτη.

Στην Έκθεση περιλαμβάνονται συνολικά 69 τεκμήρια αντλημένα από τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ποικίλης θεματολογίας, τα οποία συνδιαλέγονται με τις τοιχογραφίες της Ζωφόρου της Αίθουσας Τροπαίων και τα Μετάλλια των αγωνιστών της Αίθουσας Υπασπιστών.

Ταυτόχρονα, εκπροσωπούνται με 13 έγγραφα και τα μικρότερα, αλλά μοναδικά, «οικογενειακά» αρχεία της Βιβλιοθήκης της Βουλής, τα αρχεία Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου και Παναγιώτη & Αναγνώστη Κοπανίτσα, καθώς και το αρχείο του Φιλικού Γεωργίου Λασσάνη, που φωτίζουν εν πολλοίς άγνωστες στο ευρύ κοινό πτυχές του Αγώνα.