Πρελούδιο

Αίθουσα Τροπαίων

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού οικειοθελώς
ότι θέλω είμαι πιστός εις την Εταιρίαν κατά πάντα και διά πάντα»

Μέγας Όρκος των Φιλικών

Από το 1814 τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας προετοίμαζαν τον ένοπλο αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία. Με αφετηρία την Οδησσό της Ρωσίας και πρωτεργάτες τους Νικόλαο Σκουφά, Αθανάσιο Τσακάλωφ και Εμμανουήλ Ξάνθο, η μυστική αυτή οργάνωση δρούσε υπό το άγρυπνο βλέμμα της οθωμανικής διοίκησης και των ευρωπαϊκών απολυταρχικών καθεστώτων. Ψευδώνυμα, κρυπτογραφικό αλφάβητο και μυστικά σύμβολα, όλα μετέφεραν το ίδιο επαναστατικό μήνυμα: «Ή Ελευθερία Ή Θάνατος».

Σύντομα ιδρύθηκαν παραρτήματα της Εταιρείας σε πολλές πόλεις της Ρωσίας, στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, στην Κεντρική Ευρώπη και στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το 1818, οι Φιλικοί άρχισαν να επισκέπτονται και τις κατά τόπους ελληνικές κοινότητες και να στρατολογούν νέα μέλη. Έτσι, παραμονές της Επανάστασης, οι μυημένοι ήταν πλέον χιλιάδες.  Όλα ήταν έτοιμα για τον ξεσηκωμό.