Εκθεσιακοί Χώροι

Η Έκθεση «Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων, 2 αιώνες αργότερα» ξεδιπλώνεται σε δύο επίπεδα και τρεις αίθουσες, οι οποίες φιλοξενούν τις διάφορες ενότητες και υπο-ενότητες.