Ε.Φ., Δοκίμιον περί του πατριωτισμού

Ε.Φ., Δοκίμιον περί του πατριωτισμού
Ε.Φ., Δοκίμιον περί του πατριωτισμού

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Νικόλαος Σκούφος (αποδιδόμενο)
Τίτλος: Δοκίμιον περί Πατριωτισμού Προς τους κατοίκους Των Ιονικών Επτά Νήσων
Σελίδα/-ες: 10-11, τίτλος, 3, 4-5
Τόπος & Χρόνος: Φιλαδέλφια 1817
Εκδοτικός Οίκος: Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής