Ν. Ταλαντίου, Λόγος παραινετικός

Ν. Ταλαντίου, Λόγος παραινετικός
Ν. Ταλαντίου, Λόγος παραινετικός

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Νεόφυτος Ταλαντίου
Τίτλος: Λόγος παραινετικός, αφορών πρός το πανελλήνιον
Σελίδα/-ες: 3, 28
Τόπος & Χρόνος: Ναύπλιο 1827
Εκδοτικός Οίκος: Εν τηι Τυπογραφίαι της Διοικήσεως
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής