Α. Κάλβος, Η λύρα

Α. Κάλβος, Η λύρα
Α. Κάλβος, Η λύρα

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Ανδρέας Κάλβος
Τίτλος: Η Λύρα. Ωιδαί / La Lyre. Odes en Grec moderne
Σελίδα/-ες: 47, τίτλος, 5, 6, 97, 102
Τόπος & Χρόνος: Γενεύη 1824
Εκδοτικός Οίκος: Εκ της τυπογραφίας Guil.e FICK.
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής