Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί Φιλικής Εταιρίας

Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον περί Φιλικής Εταιρείας
Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον περί Φιλικής ΕταιρείαςΙω. Φιλήμων, Δοκίμιον περί Φιλικής ΕταιρείαςΙω. Φιλήμων, Δοκίμιον περί Φιλικής ΕταιρείαςΙω. Φιλήμων, Δοκίμιον περί Φιλικής ΕταιρείαςΙω. Φιλήμων, Δοκίμιον περί Φιλικής Εταιρείας

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Ιωάννης Φιλήμων
Τίτλος: Δοκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής
Τόπος & Χρόνος: Ναύπλιο 1834
Εκδοτικός Οίκος: Εκ της Τυπογραφίας Θ. Κονταξή & Ν. Λουλάκη
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Αγωνιστής του 1821, δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδων, ο Ιωάννης Φιλήμων (1798-1874) σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και κατέφυγε στην Ύδρα με την έκρηξη της Επανάστασης. Συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο στο πλευρό του Δημητρίου Υψηλάντη.

Ως μέλος της Φιλικής Εταιρείας συντάσσει το Δοκίμιον, που είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο του σύγγραμμα, συνιστώντας παράλληλα το πρώτο συνθετικό έργο περί Φιλικής Εταιρείας, το οποίο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη δομή, τη δράση και τους μυστικούς της κώδικες.

Ο ίδιος στα Προλεγόμενα του Δοκιμίου διευκρινίζει προς το αναγνωστικό κοινό ότι «Το Δοκίμιον τούτο δεν υπόσχεται την τελειότητα», ότι ενδέχεται να περιέχει και λάθη, τα οποία οφείλονται στη «σκοτεινή φύση της Υποθέσεως».