Φιλική Εταιρεία, Όρκος μέγας

Φιλική Εταιρεία, Όρκος μέγας

Πληροφορίες Εκθέματος

Αρχείο: Κοπανίτσα
Κωδικός αναγνώρισης: GR HP_LHP A.4.1.5, σ. 6-7
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

«Όρκος μέγας» των Φιλικών

Η μύηση στη Φιλική Εταιρεία πλαισιωνόταν από συγκεκριμένες τελετουργικές διαδικασίες, όπως οι βαθμοί στους οποίους εντάσσονταν οι διάφορες κατηγορίες των κατηχούμενων, καθώς και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, για να γίνουν δεκτοί, να ορκιστούν και λάβουν το «εφοδιαστικό». Μετά τη μύηση ακολουθούσε χρηματική συνεισφορά προς την Εταιρεία. Οι «ιερείς», οι οποίοι ανήκαν σε υψηλότερη βαθμίδα, ακολουθούσαν πιο πολύπλοκο τελετουργικό, που ξεκινούσε με την εξέταση και την κατήχηση και έφθανε ως το τελικό στάδιο, τον «Μεγάλο Όρκο», διά του οποίου ο μυούμενος ορκιζόταν ενώπιον «του αληθινού Θεού» αιώνια πίστη και απόλυτη εχεμύθεια προς την Εταιρεία.