Εφοδιαστικό μέλους Φιλικής Εταιρείας

Εφοδιαστικό μέλους Φιλικής Εταιρείας

Πληροφορίες Εκθέματος

Αρχείο: Οικ. Κοπανίτσα
Κωδικός αναγνώρισης: GR HP_LHP A.4.1.1
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Εφοδιαστικό του Παναγιώτη Κοπανίτσα ως μέλους της Φιλικής Εταιρείας (5 Ιουλίου 1819)

Με τον όρο «εφοδιαστικό» (γράμμα) νοείται η κρυπτογραφημένη βεβαίωση για την ιδιότητα του μέλους της Φιλικής Εταιρείας, το οποίο έδινε ο κατηχητής στον μυημένο κάθε βαθμού: λ.χ. για τους «αδελφοποιητούς» ήταν ένα απλό χαρτί με έναν σταυρό, για τους «συστημένους» ένα χαρτί με σταυρό μέσα σε κλαδιά ελιάς κ.ο.κ..

Εν προκειμένω, το εφοδιαστικό «ιερέως» του Παναγιώτη Κοπανίτσα έφερε τον ιερό δεσμό με τις δεκαέξι στήλες, σταυρό δαφνοστεφή και δύο δόρατα χιαστί με αναρτημένα λάβαρα. Στα λάβαρα αναγράφονταν τα αρκτικόλεξα «ΗΕΑ» (Ή Ελευθερία) και «ΗΘΣ» (Ή Θάνατος).