Υπόμνημα Κόδριγκτον για Ναυαρίνο

Υπόμνημα Κόδριγκτον για Ναυαρίνο

Πληροφορίες Εκθέματος

Εφημερίδα: Ανεξάρτητος Εφημερίς της Ελλάδος
Αριθμός φύλλου: 14
Τόπος & Χρόνος: Ύδρα, 12 Νοεμβρίου 1827
Σελίδα/-ες: 1
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Γενικό Υπόμνημα του Εδουάρδου Κόδριγκτον (12 Οκτωβρίου 1827), ως Αρχηγού του συμμαχικού στόλου στη ναυμαχία του Ναυαρίνου (8/20 Οκτωβρίου 1827)

Ο Κόδριγκτον απευθύνεται στις ηνωμένες μοίρες των συμμαχικών στόλων, προτού αποχωρήσουν «από το θέατρον, εις το οποίον εκέρδησαν τελείαν νίκην», δηλαδή από τον κόλπο του Ναυαρίνου, προκειμένου να γνωστοποιήσει στους αξιωματικούς, τους ναύτες και τους «θαλασσινούς στρατιώτας, την υψηλήν υπόληψιν, την οποίαν έχει περί της γενναιότητος και καρτερίας» που επέδειξαν στη ναυμαχία της 8ης Οκτωβρίου. Μάλιστα σχολιάζει ότι είναι πεπεισμένος ότι σε κανέναν στόλο ενός και του αυτού κράτους δεν έχει υπάρξει τόσο τέλεια σύμπνοια και σύμπραξη, όσο αυτή που εκδήλωσε ο συμμαχικός στόλος σε αυτή «την αιματώδη και πολύφθορον μάχην».