Θέσπισμα για κοπή εθνικού νομίσματος

Θέσπισμα για κοπή εθνικού νομίσματος
Θέσπισμα για κοπή εθνικού νομίσματος

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 12
Αριθμός Εγγράφου: 245
Σελίδα/-ες: 261-262
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Θέσπισμα του Βουλευτικού για την κοπή εθνικού νομίσματος

Το Βουλευτικό θεσπίζει τη δημιουργία εθνικής νομισματοκοπίας, μεταξύ άλλων, επειδή «μία των επισημοτέρων αποδείξεων της ανεξαρτησίας και αυτονομίας των εθνών είναι το να χαράττη έκαστον ίδια νομίσματα με τα εθνικά του σύμβολα». Στο θέσπισμα γίνεται αναφορά στα μέταλλα-πρώτες ύλες (χρυσός, άργυρος, χαλκός) και στην καθαρότητα αυτών, προβλέπεται «εσχάτη» ποινή για τους παραχαράκτες, ενώ ορίζεται η αρμοδιότητα του Μινίστρου των Εσωτερικών να εποπτεύει τη διαδικασία κοπής νομισμάτων.