Θ. Κολοκοτρώνης και Νικηταράς

Θ. Κολοκοτρώνης και Νικηταράς
Θ. Κολοκοτρώνης και Νικηταράς

Πληροφορίες Εκθέματος

Καλλιτέχνης: Konrad Lange (1809-1856)
Θέμα: Μετάλλιο των Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και Νικηταρά
Εμπρόσθια όψη: Προσωπογραφίες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά
Οπίσθια όψη: Έλληνας πολεμιστής με άλογο κατανικάει Τούρκο
Χρονολογία: 1836
Είδος αντικειμένου: αμφιπρόσωπο μετάλλιο
Τεχνική & Υλικό: κράμα χαλκού
Διαστάσεις: διάμετρος 4,4 εκ.
Υπογραφή: Κ. ΛΑΓΓΕ
Προέλευση: Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Επιγραφές: ΘΕΟΔΩΡ ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ / ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΥΝΑΤΗ • ΝΕΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣ. 1822