Τ. Βλασσόπουλος, Περί ναυμαχιών 1571 και 1827

Τ. Βλασσόπουλος, Περί ναυμαχιών 1571 και 1827
Τ. Βλασσόπουλος, Περί ναυμαχιών 1571 και 1827Τ. Βλασσόπουλος, Περί ναυμαχιών 1571 και 1827

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Τηλέμαχος Βλασσόπουλος
Τίτλος: Περί των δύο περιωνύμων ναυμαχιών των Χριστιανικών της Ευρώπης δυνάμεων κατά των Τούρκων τω 1571 και 1827
Τόπος & Χρόνος: Αθήνα 1857
Εκδοτικός Οίκος: Τύποις Δ. Αθ. Μαυρομμάτη
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Ο Τηλέμαχος Βλασσόπουλος, αξιωματικός του Μηχανικού, συγκρίνει τις δύο ναυμαχίες, Ναυπάκτου (1571) και Ναυαρίνου (1827), στις οποίες συνασπισμένες οι χριστιανικές δυνάμεις της Ευρώπης αντιτάχθηκαν στον τουρκικό (τουρκοαιγυπτιακό στην περίπτωση του Ναυαρίνου) στόλο. Στη σελ. 16 παρατίθεται σχεδιάγραμμα της ναυμαχίας.