Συνέλευση στην Καλαμάτα

Ζωφόρος Συνέλευση στην Καλαμάτα

Πληροφορίες Εκθέματος

Περιγραφή:

Στις 23 Μαρτίου 1821 συγκροτείται στην Καλαμάτα η Μεσσηνιακή Γερουσία (ή Σύγκλητος) με επικεφαλής τον Πέτρο Μαυρομιχάλη, ο οποίος διακηρύσσει προς τις ευρωπαϊκές αυλές: «απεφασίσαμεν ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνωμεν».