Σπ. Τρικούπης, Ιστορία Ελλ. Επαναστάσεως

Σπ. Τρικούπης, Ιστορία Ελλ. Επαναστάσεως
Σπ. Τρικούπης, Ιστορία Ελλ. ΕπαναστάσεωςΣπ. Τρικούπης, Ιστορία Ελλ. Επαναστάσεως

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Σπυρίδων Τρικούπης
Τίτλος: Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως
Τόμος: Α΄
Σελίδα/-ες: τίτλου & 80-81
Τόπος & Χρόνος: Λονδίνο 1853
Εκδοτικός Οίκος: Εκ της εν τη Αυλή του Ερυθρού Λέοντος Τυπογραφίας Ταυιλόρου και Φραγκίσκου
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Δεδομένου ότι η Πάτρα εκείνη την εποχή ήταν έδρα προξενείων της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, οι επαναστατημένοι Έλληνες τον Μάρτιο του 1821  εξέδωσαν προκήρυξη, την οποία απηύθυναν προς τους προξένους των ξένων δυνάμεων: «Ημείς, το Ελληνικόν έθνος των Χριστιανών, βλέποντες ότι μας καταφρονεί το Οθωμανικόν γένος, και σκοπεύει όλεθρον εναντίον μας πότε μ’ ένα πότε μ’ άλλον τρόπον, απεφασίσαμεν σταθερώς ή να αποθάνωμεν όλοι ή να ελευθερωθώμεν, και τούτου ένεκα βαστούμεν τα όπλα εις χείρας ζητούντες τα δικαιώματά μας» (σελ. 81).  Επικαλούμενοι του ωφέλιμους για την ανθρωπότητα αρχαίους προγόνους, ζητούσαν εν συνεχεία την προστασία και την υποστήριξη του δίκαιου αγώνα τους από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.