Σ. Ζήσης, Περιγραφή της εν Ναυαρίνω Ναυμαχίας

Σ. Ζήσης, Περιγραφή της εν Ναυαρίνω Ναυμαχίας
Σ. Ζήσης, Περιγραφή της εν Ναυαρίνω Ναυμαχίας

Πληροφορίες Εκθέματος

Εκδότης: Σωτήρης Ζήσης
Τίτλος: Περιγραφή της εν Ναυαρίνω Ναυμαχίας και των αμέσως προηγησαμένων Περιστάσεων
Σελίδα/-ες: προμετωπίδα & τίτλος, 3
Τόπος & Χρόνος: Πέστη 1829
Εκδοτικός Οίκος: Ματθαίος Τράττνερ
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής