Ρήγας Φεραίος, Η κεντρική Ελλάδα

Ρήγας Φεραίος, Η κεντρική Ελλάδα

Πληροφορίες Εκθέματος

Σχεδιαστής: Ρήγας Φεραίος (1757-1798)
Χαράκτης: Franz Müller (1755-1816)
Θέμα: Η κεντρική Ελλάδα (5ο φύλλο της Χάρτας της Ελλάδος)
Χρονολογία: 1797
Τεχνική & Υλικό: χαλκογραφία
Διαστάσεις: 50,5 x 69 εκ.
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων