Πρωτόκολλο Συνδιαλέξεων τριών Μεγάλων Δυνάμεων

Πρωτόκολλο Συνδιαλέξεων τριών Μεγάλων Δυνάμεων
Πρωτόκολλο Συνδιαλέξεων τριών Μεγάλων ΔυνάμεωνΠρωτόκολλο Συνδιαλέξεων τριών Μεγάλων ΔυνάμεωνΠρωτόκολλο Συνδιαλέξεων τριών Μεγάλων ΔυνάμεωνΠρωτόκολλο Συνδιαλέξεων τριών Μεγάλων ΔυνάμεωνΠρωτόκολλο Συνδιαλέξεων τριών Μεγάλων ΔυνάμεωνΠρωτόκολλο Συνδιαλέξεων τριών Μεγάλων Δυνάμεων

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 25
Αριθμός Εγγράφου: Αντίγραφο 1
Σελίδα/-ες: 13-16
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Πρωτόκολλο της Συνδιαλέξεως των πληρεξουσίων των τριών Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας) στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Λονδίνου (Λονδίνο, 4 Ιανουαρίου 1830). Yπογράφουν οι Aberdeen, Montmoremy-Laval και Lieven.

Περιέχονται τα 11 άρθρα που τελικά συμπεριλήφθηκαν στο Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας (Λονδίνο, 22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830).

Στο άρθρο 1 διακηρύσσεται η ανεξαρτησία της Ελλάδος: «Η Ελλάς θέλει σχηματίσει εν κράτος ανεξάρτητον και θέλει χαίρει, όλα τα δίκαια, πολιτικά, διοικητικά, και εμπορικά, προσπεφυκότα εις εντελή ανεξαρτησίαν».

Το άρθρο δύο καθορίζει τα σύνορα του νέου κράτους («η διοριστική γραμμή των συνόρων της Ελλάδος»), θέμα που είχε απασχολήσει επανειλημμένα τους πρεσβευτές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, οι οποίοι από τον Σεπτέμβριο του 1828 διασκέπτονταν σχετικά στον Πόρο, προκειμένου να καταλήξουν σε μια ευρέως αποδεκτή εισήγηση προς τις κυβερνήσεις τους. Στο συγκεκριμένο έγγραφο προτείνεται στα εδάφη του νέου κράτους να περιληφθούν οι περιοχές που βρίσκονταν μεταξύ των ποταμών Αχελώου στα δυτικά και Σπερχειού στα ανατολικά. Στο ελληνικό κράτος παραχωρούνταν, πέραν της Πελοποννήσου και των Κυκλάδων, οι Σποράδες και η Εύβοια.

Το άρθρο 3 καθιερώνει την Ελληνική Κυβέρνηση ως «μοναρχική» και «κληρονομική», με επικεφαλής Ηγεμόνα κατά τάξιν πρωτοτοκίας και τίτλο «Ηγεμών Κυρίαρχης της Ελλάδος». Οι λεπτομέρειες αφήνονται να ρυθμιστούν με μελλοντικές διακοινώσεις και συμφωνίες.