Πρόταση Εκτελεστικού για πολιτογράφηση Φιλελλήνων

Πρόταση Εκτελεστικού για πολιτογράφηση Φιλελλήνων

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 10
Αριθμός Εγγράφου: 200
Σελίδα/-ες: 129-130
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Πρόταση του Εκτελεστικού για πολιτογράφηση Φιλελλήνων (Τρίπολη, 11 Ιουνίου 1823)

Γίνεται αναφορά στην πολλαπλή προσφορά των γερμανικών φιλελληνικών σωματείων (κομιτάτων) στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, μέσω οικονομικής αρωγής, έλευσης Φιλελλήνων για να πολεμήσουν στα πεδία των μαχών, εκδόσεις και ανταποκρίσεις για τα δίκαια αιτήματα των Ελλήνων. Ακολουθεί εισήγηση για την πολιτογράφησή τους εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης για τις υπηρεσίες τους προς την επαναστατημένη Ελλάδα.