Προσωρινόν Πολίτευμα, α΄ έκδοση

Προσωρινόν Πολίτευμα, ονόματα μελών Βουλευτικού
Προσωρινόν Πολίτευμα, ονόματα μελών ΒουλευτικούΠροσωρινόν Πολίτευμα, ονόματα μελών Βουλευτικού

Πληροφορίες Εκθέματος

Τίτλος: Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος
Σελίδα/-ες: τίτλου & 57
Τόπος & Χρόνος: Κόρινθος 1822, α΄ έκδοση
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Την 1η Ιανουαρίου 1822 η Α΄ Εθνική Συνέλευση ψήφισε το πρώτο Σύνταγµα της Επανάστασης, το Προσωρινόν Πολίτευµα της Επιδαύρου, το οποίο, μεταξύ άλλων, καθιέρωσε το οργανωτικό σχήμα μιας κεντρικής διοίκησης, αποτελούμενης από τρία σώματα: το Βουλευτικό, το Εκτελεστικό και το Δικαστικό. Το πρώτο ασκεί τη νοµοθετική εξουσία, εγκρίνει τον ετήσιο δηµόσιο προϋπολογισµό, καταρτίζει τους στρατιωτικούς προβιβασµούς, ενώ έχει και το δικαίωμα της αρνησικυρίας σε ό,τι αφορά πράξεις του Εκτελεστικού. Στη σελ. 57 της πρώτης έντυπης έκδοσης του Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος (Κόρινθος, 1822), παρατίθενται τα 33 μέλη του πρώτου Βουλευτικού Σώματος, που εξελέγησαν στις 5 Ιανουαρίου 1822 από τους παραστάτες της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης. Η έκδοση, η οποία έγινε σε τυπογραφείο μεταφερμένο από την Τρίπολη στο Άργος και τελικά στην Κόρινθο, φέρει τη σφραγίδα της Διοίκησης και την υπογραφή του Αρχιγραμματέως της Επικρατείας (και υπουργού των Εξωτερικών), Θεόδωρου Νέγρη, με τη σημείωση ότι  το έντυπο
αντίγραφο είναι «ίσον απαράλλακτον τω πρωτοτύπω».