Προσωρινόν Πολίτευμα Νήσου Κρήτης, 1822

Προσωρινόν Πολίτευμα Νήσου Κρήτης, 1822
Προσωρινόν Πολίτευμα Νήσου Κρήτης, 1822Προσωρινόν Πολίτευμα Νήσου Κρήτης, 1822Προσωρινόν Πολίτευμα Νήσου Κρήτης, 1822Προσωρινόν Πολίτευμα Νήσου Κρήτης, 1822Προσωρινόν Πολίτευμα Νήσου Κρήτης, 1822Προσωρινόν Πολίτευμα Νήσου Κρήτης, 1822Προσωρινόν Πολίτευμα Νήσου Κρήτης, 1822Προσωρινόν Πολίτευμα Νήσου Κρήτης, 1822Προσωρινόν Πολίτευμα Νήσου Κρήτης, 1822Προσωρινόν Πολίτευμα Νήσου Κρήτης, 1822

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 1
Αριθμός Εγγράφου: 507
Σελίδα/-ες: 507-511
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Προσωρινόν Πολίτευμα της Νήσου Κρήτης (Αρμένοι, 21 Μαΐου 1822)

Από τον Ιούνιο του 1821 η Επανάσταση είχε ξεσπάσει και στην Κρήτη. Για τον συντονισμό των επιχειρήσεων στη Μεγαλόνησο, ο Δημήτριος Υψηλάντης διόρισε ως Γενικό Διοικητή Κρήτης τον Μιχαήλ Κομνηνό Αφεντούλη (ή Αφεντούλιεφ), ο οποίος κατέβηκε στην μεγαλόνησο τον Νοέμβριο του 1821, υπό τον τίτλο του «Γενικού Επάρχου και Αντιστρατήγου της Κρήτης». Ο Αφεντούλης, μεταξύ άλλων, φρόντισε να συγκληθεί Γενική Συνέλευση των Κρητών στους Αρμένους Αποκορώνου (11-22 Μαΐου 1822) και να ψηφιστεί το Προσωρινόν Πολίτευμα της Κρήτης, καθώς και Σχέδιον Προσωρινής Διοικήσεως της νήσου Κρήτης, με πρότυπο τις αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου. Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη τελικά δεν περιελήφθη το 1830 στα όρια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, η σύνταξη του τοπικού αυτού πολιτεύματος δημιούργησε συνταγµατικό προηγούµενο, το οποίο αξιοποιήθηκε στις διάδοχες συντακτικές πράξεις και τις καταστατικές µεταρρυθµίσεις του 19ου και των αρχών του 20ού  αιώνα.