Προσωρινόν πολίτευμα, Αν. Πολυζωΐδης

Προσωρινόν πολίτευμα, Αν. Πολυζωΐδης
Προσωρινόν πολίτευμα, Αν. ΠολυζωΐδηςΠροσωρινόν πολίτευμα, Αν. ΠολυζωΐδηςΠροσωρινόν πολίτευμα, Αν. Πολυζωΐδης

Πληροφορίες Εκθέματος

Συντάκτης: Αναστάσιος Πολυζωίδης
Τίτλος: Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος και σχέδιον οργανισμού των επαρχιών αυτής υπό Πολυζωίδου
Σελίδα/-ες: τίτλου & 73
Τόπος & Χρόνος: Μεσολόγγι 1824
Εκδοτικός Οίκος: Τύποις Δ. Μενεσθέως
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Πολιτικόν Σύνταγμα των Ηνωμένων Επικρατειών της Αμερικής

Ο φιλελεύθερος Αναστάσιος Πολυζωίδης μετείχε, μαζί με τον Ιταλό ριζοσπάστη Βικέντιο Γκαλίνα, στη δωδεκαμελή επιτροπή σύνταξης του Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εξοικείωσης των Ελλήνων με τα πολιτειακά κείμενα της εποχής, στον πρόλογο της συγκεκριμένης έκδοσης εκφράζει την άποψη ότι, για την αναθεώρηση του Προσωρινού Πολιτεύματος, πρέπει να  υπάρχουν σοφά και δοκιμασμένα πρότυπα, όπως είναι τα αγγλοσαξονικά συνταγματικά κείμενα (Ηνωμένων Πολιτειών και Μεγάλης Βρετανίας), τα οποία και μεταφράζει προς χρήση των Ελλήνων, συνοδευόμενα από σχόλια Ευρωπαίων συνταγματολόγων και δικές του ερμηνευτικές σημειώσεις. Μάλιστα, ανάμεσα στο βρετανικό και το αμερικανικό πολίτευμα προκρίνει το δεύτερο, ως απαλλαγμένο από τα κατάλοιπα της φεουδαρχικής παράδοσης.