Προσωπογραφία του Θ. Κολοκοτρώνη

Προσωπογραφία του Θ. Κολοκοτρώνη
Προσωπογραφία του Θ. Κολοκοτρώνη

Πληροφορίες Εκθέματος

Καλλιτέχνης: Άγνωστος
Θέμα: Προσωπογραφία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Τεχνική & Υλικό: ελαιογραφία σε μουσαμά
Διαστάσεις: 56 × 46 εκ.
Προέλευση: Συλλογή Μιχάλη και Δήμητρας Βαρκαράκη