Προκήρυξη της Πελοποννησιακής Γερουσίας

Πληροφορίες Εκθέματος

Τόπος & Χρόνος: Τρίπολη, 16 Μαρτίου 1822
Αριθμός Εγγράφου: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. 1, αρ. 452
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή: Προκήρυξη της Πελοποννησιακής Γερουσίας για τη σύσταση αλληλοδιδακτικού σχολείου στην Τρίπολη