Περί τιμής κρεάτων

Περί τιμής κρεάτων

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 15γ
Αριθμός Εγγράφου: 64
Σελίδα/-ες: 65
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Επιστολές πληρεξουσίων περί επιβολής «πλαφόν» στην τιμή των κρεάτων (Μερζές, 18 Ιουνίου 1822)

Οι πληρεξούσιοι ζητούν τη μεσολάβηση της Διοίκησης κατά τη διαπραγμάτευση της τιμής του βοδινού κρέατος με τους κρεοπώλες του Μερζέ. Ειδικότερα, θεωρούν υπερβολική την προτεινόμενη τιμή των είκοσι τεσσάρων παράδων την οκά και ζητούν την επιβολή «πλαφόν» στις είκοσι δύο, προκειμένου να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν η συμφωνία και να ανεφοδιαστεί με κρέας το φρούριο του Ναυπλίου.