Περί μεταφοράς του αγγλικού δανείου στο Ναύπλιο

Περί μεταφοράς του αγγλικού δανείου στο Ναύπλιο

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 10
Αριθμός Εγγράφου: 519
Σελίδα/-ες: 360
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Έγγραφο του Εκτελεστικού προς το Βουλευτικό με θέμα την ανάγκη μεταφοράς και φύλαξης του αγγλικού δανείου στο Ναύπλιο
(Ναύπλιο, 22 Ιουνίου 1824)

Σε συνέχεια της απόφασης της διοίκησης των Ιονίων Νήσων να τηρήσουν την ουδετερότητά τους και να μην αναλάβουν τη φύλαξη του αγγλικού δανείου εντός της επικράτειάς τους, το Εκτελεστικό εισηγείται την «παρακαταθήκη» του στην πόλη του Ναυπλίου.

Το πρόβλημα χρηματοδότησης του Αγώνα οδήγησε στην προσπάθεια αναζήτησης δανείων από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα τη σύναψη δύο δανειακών συμβάσεων στο Λονδίνο. Η πρώτη συνήφθη τον Φεβρουάριο του 1824, ονομαστικής αξίας 800.000 στερλινών, και η δεύτερη τον Φεβρουάριο του 1825, ονομαστικής αξίας 2.000.000 στερλινών. Συνολικά, για διάφορους κερδοσκοπικούς λόγους και από τα δύο δάνεια έφθασαν στην Ελλάδα μόνο 540.000 λίρες. Σοβαρές ευθύνες αποδόθηκαν στους διαπραγματευτές, Ανδρέα Λουριώτη και Ιωάννη Ορλάνδο.