Πελοποννησιακή Γερουσία προς Θ. Κολοκοτρώνη

Πελοποννησιακή Γερουσία προς Θ. Κολοκοτρώνη
Πελοποννησιακή Γερουσία προς Θ. Κολοκοτρώνη

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 1
Αριθμός Εγγράφου: 450
Σελίδα/-ες: 450-451
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Επιστολή της Πελοποννησιακής Γερουσίας προς τον Θ. Κολοκοτρώνη με θέμα τη συγκέντρωση στρατευμάτων από όμορες περιοχές (Κόρινθος, 20 Ιανουαρίου 1822)

Η Διοίκηση αναθέτει στον Θ. Κολοκοτρώνη την αρχιστρατηγία των επιχειρήσεων της δυτικής χέρσου Ελλάδος, πεπεισμένη «εις το φιλογενές και φιλοπάτριδές σου, και ότι σεαυτόν θυσιάζεις υπέρ της πατρίδος». Οι οδηγίες που δίνονται στον Κολοκοτρώνη είναι να στρατολογήσει δυνάμεις από τις γύρω περιοχές και να φροντίζει για την ευταξία τους, «την αποχήν δηλαδή της αρπαγής των και το να μη ενοχλώσι τινά Χριστιανόν εις το παραμικρόν υπέρ της τροφής των και άλλων πολλών».