Π. Σούτσος, Ωδή εις την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου

Π. Σούτσος, Ωδή εις την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου
Π. Σούτσος, Ωδή εις την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Παναγιώτης Σούτσος
Εκδότης: Νικόλαος Δ. Φορμάνος
Τίτλος: Ωδή εις την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου. Εις ήν προστίθενται καί τεμμάχια ποιήσεων αυτού προεκδοθέντα, έχοντα δέ κείμενον τόν Ελληνικόν αγώνα
Σελίδα/-ες: τίτλος, 5, 6, 7
Τόπος & Χρόνος: Αθήνα 1843
Εκδοτικός Οίκος: Εκ του Τυπογραφείου Χρ. Αναστασίου
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής