Ο Π. Μαυρομιχάλης πληρεξούσιος επαρχιών Σπάρτης

Ο Π. Μαυρομιχάλης πληρεξούσιος επαρχιών Σπάρτης

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 20
Αριθμός Εγγράφου: 6
Σελίδα/-ες: 16-17
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Πρακτικό εκλογής του Πέτρου Μαυρομιχάλη ως πληρεξουσίου των επαρχιών Ανατολικής και Δυτικής Σπάρτης στη «συγκροτηθησομένη» Εθνική Συνέλευση (Σταυροπύργιο, Νοέμβριος 1825), προκειμένου «να ενεργήση, αποφασίση και πράξη παν ό,τι αναγκαίον, συμφέρον και ωφέλιμον εις την πατρίδα μας».