Ο όρκος των Επαναστατών Ελλήνων στη Βοστίτσα

Ζωφόρος - Ο όρκος των Επαναστατών Ελλήνων στη Βοστίτσα
Ζωφόρος - Ο όρκος των Επαναστατών Ελλήνων στη Βοστίτσα

Πληροφορίες Εκθέματος