Ο Λουδοβίκος Α΄ παρουσιάζει τον Όθωνα στους Έλληνες απεσταλμένους στο Μόναχο

Ζωφόρος - Ο Λουδοβίκος Α΄ παρουσιάζει τον Όθωνα στους Έλληνες απεσταλμένους στο Μόναχο

Πληροφορίες Εκθέματος

Περιγραφή:

Ο Λουδοβίκος συστήνει τον Όθωνα στους Έλληνες απεσταλμένους στο Μόναχο, Α. Μιαούλη, Κ. Μπότσαρη και Δ. Πλαπούτα. Στις 27 Ιουλίου 1832, οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι του ελληνικού έθνους επικυρώνουν την εκλογή του δευτερότοκου βασιλόπαιδος της Βαυαρίας ως βασιλέως της Ελλάδος.