Ο Κυβερνήτης περί ελευθερίας του τύπου

Ο Κυβερνήτης περί ελευθερίας του τύπου
Ο Κυβερνήτης περί ελευθερίας του τύπουΟ Κυβερνήτης περί ελευθερίας του τύπου

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 21
Αριθμός Εγγράφου: 125
Σελίδα/-ες: 110-111
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Αναφορά του Κυβερνήτη, Ιω. Καποδίστρια, προς τη Γερουσία περί ελευθερίας του τύπου (Ναύπλιο, 30 Μαρτίου 1831)

Ο Καποδίστριας διαβιβάζει στη Γερουσία σχέδιο Κανονισμού για την κατοχύρωση της ελευθερίας του τύπου και την αποφυγή παρεκτροπών, αναφέροντας ότι για τη σύνταξή του έλαβε υπόψιν τους «κώδικας των εθνών», δηλαδή τη σχετική «διεθνή βιβλιογραφία». Τονίζει ότι θεωρεί την προεξέταση, δηλαδή την προληπτική λογοκρισία, ως ασυμβίβαστη με την ελευθερία του Τύπου.

Το ζήτημα της ελεύθερης διακίνησης ιδεών διά του τύπου είχε ήδη προβλεφθεί στο Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος το 1822, όπως αναθεωρήθηκε με το Σύνταγμα του Άστρους κατά τη Β΄ Εθνοσυνέλευση το 1823.

Εμβληματική είναι και η φράση του Jeremy Bentham «Η δημοσίευσις είναι ψυχή της δικαιοσύνης», η οποία τυπώθηκε στο φύλλο των Ελληνικών Χρονικών της 19ης Ιανουαρίου 1824, συνοψίζοντας την εκ μέρους των Ελλήνων συνειδητοποίηση της ελευθερίας του τύπου ως θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος.