Ο Καποδίστριας ψηφίζεται Κυβερνήτης

Ο Καποδίστριας ψηφίζεται Κυβερνήτης

Πληροφορίες Εκθέματος

Εφημερίδα: Γενική Εφημερίς της Ελλάδος
Αριθμός φύλλου: 39
Τόπος & Χρόνος: Πόρος, 9 Απριλίου 1827
Σελίδα/-ες: 1
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ψηφίζεται Κυβερνήτης της Ελλάδος από τη Γ΄ Εθνική Συνέλευση

Η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, στο φύλλο της 9ης Απριλίου 1827 δημοσιεύει τη Διακήρυξη της Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης για την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδος με επταετή θητεία. Ο Κόμης Ι. Καποδίστριας χαρακτηρίζεται ως άνδρας πολιτικός «κατά τε πράξιν και θεωρίαν, εις του οποίου τα προτερήματα εμπορεί δικαίως να καυχηθή η Ελλάς, και από τον οποίον εμπορεί να ελπίση θαρρούντως την σωτηρίαν και ευδαιμονίαν της».

Η Εθνοσυνέλευση διόρισε, επίσης, τον ιρλανδικής καταγωγής βρετανό στρατηγό Ριχάρδο Τσερτς (Richard Church) ως αρχιστράτηγο-διοικητή των χερσαίων δυνάµεων και τον Άγγλο ναύαρχο Τόµας Κόχραν (Tomas Cohrane) ως αρχηγό του στόλου, ενώ εξελέγη και τριμελής Αντικυβερνητική Επιτροπή, προκειμένου να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μέχρι την άφιξη του Κυβερνήτη.