Ο Γ. Κουντουριώτης ως Πρόεδρος του Εκτελεστικού

Ο Γ. Κουντουριώτης ως Πρόεδρος του Εκτελεστικού

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 12
Αριθμός Εγγράφου: 223
Σελίδα/-ες: 237
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Επιστολή του Γ. Κουντουριώτη προς το Βουλευτικό, διά της οποίας ευχαριστεί για την εκλογή του ως προέδρου του Εκτελεστικού και υπόσχεται καλή εκτέλεση των καθηκόντων του (Ύδρα, 24 Δεκεμβρίου 1823)

O Γεώργιος Κουντουριώτης, αναγνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι το «προεδρικό επάγγελμα», σε μια απόπειρα captatio benevolentiae, θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο και ανίκανο γι’ αυτό. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, για να μη φανεί απειθής και παρήκοος, αποδέχθηκε το αξίωμα παρά τη θέλησή του, ευγνωμονεί το σώμα για την ύψιστη αυτή τιμή και απολογείται για την καθυστερημένη του προσέλευση, εξηγώντας ότι είχε να διευθετήσει οικιακές υποθέσεις.