«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»

«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»
«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»

Πληροφορίες Εκθέματος

Εφημερίδα: Σάλπιγξ Ελληνική
Αριθμός φύλλου: 1 & 2
Τόπος & Χρόνος: Καλαμάτα, 1η Αυγούστου 1821
Σελίδα/-ες: τίτλου & 3-4
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Στο 1ο φύλλο της Σάλπιγγος Ελληνικής (1η Αυγούστου 1821) δημοσιεύεται η επαναστατική προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος» (Ιάσιο, 24 Φεβρουαρίου 1821), η οποία συνεχίζεται και στην αρχή του 2ου φύλλου (5 Αυγούστου 1821).  «Η ώρα ήλθεν, ω άνδρες Έλληνες! […]Eις τα όπλα  λοιπόν, φίλοι, η Πατρίς μας προσκαλεί!», αναφωνεί ο Υψηλάντης προς τους σκλαβωμένους Έλληνες.

Η Σάλπιγξ Ελληνική, η πρώτη έντυπη εφημερίδα στην ελεύθερη Ελλάδα,  εκδόθηκε στην Καλαμάτα, τον Αύγουστο του 1821, από τον Θεόκλητο Φαρμακίδη, ο οποίος διέθετε ήδη εμπειρία ως εκδότης του Λογίου Ερμή στη Βιέννη. Τον τυπογραφικό εξοπλισμό, που αγοράστηκε ενδεχομένως στη Βενετία, έφερε στις αποσκευές του από την Τεργέστη ο Δημήτριος Υψηλάντης, όταν κατέφθασε στην Ύδρα τον Ιούνιο του 1821 ως πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής. Η εφημερίδα δεν μακροημέρευσε. Έκλεισε μετά την έκδοση τριών μόλις τευχών, εξαιτίας των διαφωνιών του Φαρμακίδη με τον Δημήτριο Υψηλάντη, ο οποίος ήθελε να επιβάλει προληπτική λογοκρισία στον Τύπο.

Τα τρία σωζόμενα τεύχη (1η, 5η και 20ή Αυγούστου) απόκεινται στις Ειδικές Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής.