Λουδοβίκος της Βαυαρίας, Ποιήματα περί Ελλάδος

Λουδοβίκος της Βαυαρίας, Ποιήματα περί Ελλάδος
Λουδοβίκος της Βαυαρίας, Ποιήματα περί Ελλάδος

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: βασιλεύς Βαυαρίας Λουδοβίκος
Μεταφραστής: Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής
Τίτλος: Ποιήματα περί Ελλάδος
Σελίδα/-ες: τίτλος
Τόπος & Χρόνος: Ναύπλιο 1833
Σελίδα/-ες: 6-7, τίτλος, 1, 42
Εκδοτικός Οίκος: Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας διευθυνομένης υπό Γ. Αποστολίδου Κοσμητού
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής