Κοινότητα Σάμου για τοπικό πολίτευμα

Κοινότητα Σάμου για τοπικό πολίτευμα
Κοινότητα Σάμου για τοπικό πολίτευμαΚοινότητα Σάμου για τοπικό πολίτευμαΚοινότητα Σάμου για τοπικό πολίτευμαΚοινότητα Σάμου για τοπικό πολίτευμα

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 1
Αριθμός Εγγράφου: 544
Σελίδα/-ες: 544-545
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Έγγραφο της Κοινότητας Σάμου προς τον Μινίστρο  Εσωτερικών Υποθέσεων και Πολέμου, στο οποίο γίνεται αναφορά στο Προσωρινό Πολίτευμα της νήσου (Σάμος, 12 Ιουνίου 1822)

Στις 12 Μαΐου 1821 στη χώρα της Σάµου, πανσαµιακή συνέλευση επικύρωσε πρόταση πολιτεύµατος του ηγέτη της τοπικής εξέγερσης, Λυκούργου Λογοθέτη (Γεωργίου Παπλωµατά), µε τον τίτλο Έκθεσις του τοπικού Συστήµατος της Σάµου.

Στην παρούσα αναφορά προς τον Μινίστρο Εσωτερικών Υποθέσεων και Προσωρινό Μινίστρο του Πολέμου, οι Σάμιοι αναφέρουν ότι αποστέλλουν στην κεντρική Διοίκηση αντίγραφο του τοπικού πολιτεύματος, το οποίο συντάχθηκε «προς ευταξίαν και ευνομίαν της νήσου».