Κοινοποίηση αποφάσεων τριών Μεγάλων Δυνάμεων

Κοινοποίηση αποφάσεων τριών Μεγάλων Δυνάμεων
Κοινοποίηση αποφάσεων τριών Μεγάλων ΔυνάμεωνΚοινοποίηση αποφάσεων τριών Μεγάλων ΔυνάμεωνΚοινοποίηση αποφάσεων τριών Μεγάλων Δυνάμεων

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 25
Σελίδα/-ες: 19-22
Αριθμός Εγγράφου: Αντίγραφο 6
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Κοινοποίηση προς την Ελληνική Κυβέρνηση των οριστικών αποφάσεων και των συμπληρωματικών πράξεων των τριών Μεγάλων Δυνάμεων περί ανεξαρτησίας της Ελλάδος (27 Μαρτίου/8 Απριλίου 1830)

Στην κοινοποίηση γίνεται αναφορά στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου (22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830), το οποίο «καθιερώνει την τελείαν ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, ομού με άλλα ευεργετήματα, έργα της επιμόνου και συμφώνου μεσολαβήσεως των Τριών Αυλών». Επίσης, μεταξύ άλλων, τίθενται προς την Ελληνική Κυβέρνηση συμβατικοί όροι όπως η δημοσίευση της ανακωχής με την Υψηλή Πύλη, η απόσυρση των ελληνικών χερσαίων και ναυτικών δυνάμεων από περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στην οροθετική γραμμή του νέου κράτους και η εξασφάλιση της προσωπικής και κτηματικής ασφάλειας όσων Μουσουλμάνων παραμείνουν σε ελληνικά εδάφη. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ορισμού ηγεμόνα, ανακοινώνεται η εκλογή από τις τρεις Δυνάμεις του πρίγκιπα Λεοπόλδου του Σαξ-Κόμπουργκ, του οποίου «αι προσωπικαί αρεταί και η πολιτική και ανεξάρτητος θέσις» αποτελούν εγγύηση για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του.