Κ. Krazeisen, Ο Γ. Τομπάζης

Κ. Krazeisen, Ο Γ. Τομπάζης

Πληροφορίες Εκθέματος

Σχεδιαστής: Karl Krazeisen (1794-1878)
Χαράκτης: Franz Hanfstängl (1804-1877)
Θέμα: Προσωπογραφία του Γιακουμάκη Τομπάζη
Χρονολογία: περ. 1828-31
Τεχνική & Υλικό: λιθογραφία
Διαστάσεις: 46,5 × 35 εκ.
Υπογραφές: Hanfstaengl ft. / Nach der Natur gex. v. Kraxeisen / Selb Lith.
Επιγραφή: G. TOMBASI.
Προέλευση: Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής