Η Συνθήκη του Λονδίνου

Ζωφόρος - Η Συνθήκη του Λονδίνου

Πληροφορίες Εκθέματος

Περιγραφή:

Οι «τρεις προστάτιδες δυνάμεις» (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) αποφασίζουν την ειρήνευση στην περιοχή, προτείνοντας στον Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄ την παραχώρηση αυτονομίας στους Έλληνες με καταβολή φόρου υποτελείας. Στις 6 Ιουλίου 1827 υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, η οποία περιείχε μυστικό συμπληρωματικό άρθρο: σε περίπτωση που η Υψηλή Πύλη δεν δεχόταν τους όρους εντός ενός μηνός, οι συμφωνούσες δυνάμεις θα λάμβαναν άμεσα τα προσήκοντα μέτρα για την επιβολή της ανακωχής.