Η ναυμαχία του Ναυαρίνου

Η ναυμαχία του Ναυαρίνου

Πληροφορίες Εκθέματος

Περιγραφή:

Μετά την απόρριψη της Συνθήκης του Λονδίνου της 6ης Ιουλίου 1827 από τον Σουλτάνο, ο τριεθνής συμμαχικός στόλος, υπό τους ναυάρχους Δεριγνύ, Κόδριγκτον και Χέιδεν, αντιμετώπισε στις 20 Οκτωβρίου 1827 τις τουρκοαιγυπτιακές δυνάμεις στον κόλπο του Ναυαρίνου. Η σύγκρουση επέφερε συντριπτικές απώλειες στον τουρκοαιγυπτιακό στόλο μετά από τέσσερις ώρες πυκνού κανονιοβολισμού