Η ίδρυση από τον Καποδίστρια του «Πανελληνίου»

Ζωφόρος - Η ίδρυση από τον Καποδίστρια του «Πανελληνίου»

Πληροφορίες Εκθέματος

Περιγραφή:

Στις 14 Απριλίου 1827, η Γ΄ Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας εκλέγει τον Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας. Μία από τις πρώτες ενέργειές του ήταν να ζητήσει την αναστολή του Συντάγματος της Τροιζήνας και την εγκαθίδρυση νέου σχήματος διοίκησης, του Πανελληνίου, που θα ίσχυε μέχρι τη σύγκληση νέας Εθνοσυνέλευσης. Στο εξής, η ελληνική Πολιτεία καθίστατο Προεδρική Δημοκρατία, με ενισχυμένες τις αρμοδιότητες του Κυβερνήτη.