Η Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο

Ζωφόρος - Η Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο

Πληροφορίες Εκθέματος

Περιγραφή:

Από την έκρηξη της Επανάστασης εμφανής ήταν η ανάγκη της σύστασης κεντρικής διοικητικής αρχής, η οποία θα αναλάμβανε αφενός τον συντονισμό του Αγώνα και αφετέρου την πολιτική και διοικητική οργάνωση των απελευθερωμένων εδαφών. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Α΄ Εθνική Συνέλευση συγκλήθηκε στην Επίδαυρο (20 Δεκεµβρίου 1821 – 15 Ιανουαρίου 1822). Στο πλαίσιο των εργασιών της, την 1η Ιανουαρίου 1822 ψηφίστηκε το Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος, που έθεσε τις βάσεις του συνταγματικού βίου της χώρας.