Η δόξα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε

Ζωφόρος - Η δόξα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄

Πληροφορίες Εκθέματος

Περιγραφή:

Σε αντίποινα για την εξέγερση του χριστιανικού ποιμνίου, οι Τούρκοι απαγχονίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ και τα μέλη τις Ιεράς Συνόδου στις 10 Απριλίου 1821, Κυριακή του Πάσχα. Το νεκρό του σώμα διαπομπεύεται και ρίπτεται στη θάλασσα.