Ι.Δ. Καρατσούτσας, Ο Ευαγγελισμός της Ελλάδος

Ι.Δ. Καρατσούτσας, Ο Ευαγγελισμός της Ελλάδος
Ι.Δ. Καρατσούτσας, Ο Ευαγγελισμός της Ελλάδος

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Ιωάννης Καρατσούστας
Τίτλος: Ο Ευαγγελισμός της Ελλάδος. Άσμα Πατριωτικόν
Σελίδα/-ες: 7, τίτλος, αφιέρωση
Τόπος & Χρόνος: Ερμούπολη 1843
Εκδοτικός Οίκος: Εκ της Τυπογραφίας Γ. Μελιστάγους
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής