Γ. Βεντότης, Λεξικόν Τρίγλωσσον

Βεντότης, Λεξικόν Τρίγλωσσον
Βεντότης, Λεξικόν ΤρίγλωσσονΓ. Βεντότης, Λεξικόν Τρίγλωσσον

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Γεώργιος Βεντότης
Τίτλος: Λεξικόν τρίγλωσσον της Ιταλικής, Γαλλικής και Ρωμαϊκής διαλέκτου
Τόμος: Β΄
Σελίδα/-ες: τίτλου & χ.σ.
Τόπος & Χρόνος: Βιέννη 1790
Εκδοτικός Οίκος: Εκ της Τυπογραφίας Ιωσήφ του Βαουμεϊστέρου
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Πρώτη έκδοση του τρίγλωσσου λεξικού, το οποίο συντάχθηκε από τον πολύγλωσσο συγγραφέα, μεταφραστή και επιμελητή εκδόσεων από τη Ζάκυνθο Γ. Βεντότη (1757-1795), κατόπιν σχετικής επιθυμίας του πρίγκιπα της Μολδαβίας, Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, με οικονομική αρωγή του ευπατρίδη από τα Γιάννενα Δημητρίου Παύλου. Η έκδοση έγινε από το τυπογραφικό εργαστήριο του Josef  Βaumeister, ένα από τα πιο σημαντικά τυπογραφεία ελληνόφωνων εκδόσεων στη Βιέννη, όπου ο Βεντότης εργαζόταν από το 1787. Μάλιστα, υπήρξε εκδότης της πρώτης ελληνικής εφημερίδας, του Ταχυδρόμου της Βιέννης (1784).

Ο τίτλος Λεξικόν δεν εννοιολογείται όπως σήμερα, δηλαδή ως αποθησαύριση του λεξιλογίου μιας γλώσσας, καθώς σε αυτό περιλαμβάνονται και στοιχεία κλίσης, που τυπικά θα αναμέναμε να βρούμε σε μια σύγχρονη Γραμματική. Σε ό,τι αφορά την Ελληνική, αποτυπώνεται η μορφολογία της λόγιας ποικιλίας.